Ankara'nın En iyi Dershanesi
Özel Rekor Dershanesi Kurucusu - Ayhan Erengil

Misyonumuz

Rekor Özel Öğretim Kurumu 2002 yılında eğitime gönül vermiş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ayhan Erengil ve kızı Matematik Öğretmeni Didem Özkök tarafından kurulan bir eğitim ve öğretim kurumudur. Kuruluşundan bu güne kadar eğitimi ticari bir meta olarak görmediği için zincir dershaneler içinde yer almamış adını üniversitelerin iyi bölümlerini kazandırdığı öğrencileri ile duyurmuştur. 

       Öğrenci başarısında disiplin ve özverinin önemini benimsemiş, her öğrencisini ailesinin bir ferdi olarak görmüş ve ailelerin en kıymetli varlıkları olan çocuklarının eğitimi için kurumlarını tercih etmelerinden de büyük bir onur duymuştur. Kitle dershaneciliğine de eğitimin kalitesi bakımından karşı olan kurumumuzda öğrenci başarısı ve motivasyonu bakımından sınıflar her grup için 5-10 kişiden oluşturulmuş ve bir öğretim yılı için toplam öğrenci sayısı 150 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. 

Bir Öğretmenin Not Defterinden

Ankara Dershaneler, Özel Öğretim Kursu, LGS, YKS-TYT, Butik Dershane, VIP Dershane, Üniversite Hazırlık Kursu;

Öğrenim çağına gelmiş çocukları bulunan anne ve babaların hemen hemen her gün gerek kendi aralarında gerekse yakın çevreleri ile konuştukları ve litaratürlerine giren kavramlar.

Her yıl bir telaş, endişeli bir bekleyiş, biteviye bir yorgunluğa rağmen hala bir koşuşturmaca ve gelecek kaygısı.

Maddi ve manevi tüm imkanlarını en kıymetli varlıkları olan çocuklarının geleceği için ortaya koyan elleri öpülesi anne ve babalar.

Ne için?

Öncelikle her yıl ortalama 1.300.000 öğrencinin katıldığı Temel Eğitimden Orta Öğretime geçiş (TEOG) sınavında başarılı olmaları için.

Ne için?

Sonra her yıl 2.000.000 öğrencinin 2 saat 40 dakika gibi bir sürede hayatlarına yön verebilecek önemdeki YGS-LYS de başarılı olmaları için bir telaş ve kaygı içindeler.

Herkes tarafından bilindiği üzere ülkemiz eğitim sorunlarının kısa bir sürede çözümlenmesi beklenmediğinden; Başarının gerçekleşebilmesi bakımından bireysel olarak üzerimize düşen görevler olduğu düşüncesindeyim. Bu bağlamda dershanemizde uygulandığı üzere,

Öğrencilerimize,

     ⇒ Çalışma prensip ve alışkanlıklarının kazandırılması.

     ⇒ Bireysel yeteneklerin açığa çıkartılması.

     ⇒ Katı bir disiplin yerine sevgi ve saygıya dayalı bir otoritenin tesisi

     ⇒ Cep telefonu, bilgisayar gibi çağın dolayısıyla teknolojinin aşırı ve gereksiz kullanımından kaçılması.

     ⇒ Çalışma alışkanlığı kazanamamış öğrencilerde temponun yükselen bir grafiğe dayalı olarak arttırılması.

     ⇒ İtici bir güç olarak başarının ödüllendirilmesi.

     ⇒ Aynı bilgi düzeyine sahip öğrencilerin birbirlerini motive edeceği görüşünden hareketle homojen sınıfların oluşturulması.

     ⇒ Sınavların  kazandırılmasında iki temel unsur olan bol tekrar ve bol soru çözümü yapılması gerektiği,

öğretilmelidir.

22 Yıldan Daha Fazla
Tecrübemiz ile

22 Yıllık Tecrübemiz ve Deneyimli Öğretmen Kadromuz ile Her Yıl 15o Öğrencilerimizi Hayata Hazırlıyoruz. 

0

Başarılı Oranı

0

Ders Programımız Saat

0

Uzman Eğitimci Kadromuz

0

Her Yıl Mutlu Velimiz
Hemen Ara