İlkelerimiz

Kurumumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Yarınlarımızın aydınlık geleceği olacak çocuklarımızın ve gençlerimizin kariyer basamaklarını çıkmak için hazırlandıkları bu yolda onlara eşlik ederek, öğrencilerimizin düşünen, sorgulayan ve muhakeme yapabilen, aynı zamanda kendini toplum içerisinde ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Dürüstlük

Doğruluk; doğru sözlülük ve güvenirliğe işaret eden bir kavramdır. Etik davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. Rekor Dershanesi olarak vermiş olduğum tüm taahhütlerde bu ilke ışığında çalışmaktayız.

Tarafsızlık

Görevlerimizi yerine getirirken ve hizmetlerimizden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın, her öğrencimizi ailemizin bir ferdi olarak görürüz.

Empati

Temas ettiğimiz herkes ile etkili iletişim kurabilmek temel sorumluluklarımızdan biridir. İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak onu dinlemeyi ve konuşmayı tercih eder, etkin dinleme ve konuşmanın gücüne inanırız.

Yenilikçilik

Tüm çağdaş yaklaşım ve yeniliklere açık olan kurumumuz, eğitim sektöründe yaşanan değişiklikleri güncel olarak takip etmekte ve bu değişikliklerin getirmiş olduğu faydaları öğrencileri yararına kullanmaktadır.

Öğretinceye Kadar Öğretim İlkesi

Kurumumuzun temel amacı tüm öğretim gruplarında ders alan öğrencilerinin kendilerine verilen derslerde tam başarı sağlamasıdır. Bu ilke doğrultusunda deneme sınav sonuçları analiz edilerek eksik görülen noktalarda öğrencilerimiz konuyu öğrenene kadar etüte alınırlar.

Geri Bildirim İlkesi

Her öğrencimizin birbirinden farklı olabileceği göz önüne alınarak, tüm veli ve öğrencilerimizden geri bildirimde bulunmalarını ister, bu geri bildirimlere istinaden öğrencimiz için en uygun çalışma yöntemini belirleriz.

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hemen Ara